• Informatie biedt toegevoegde waarde aan de ontvanger.
  • Informatie is juist, volledig en up to date.
  • Informatie wordt vormgegeven zoals de ontvanger dit wenst.
  • Informatie is betaalbaar, behapbaar en te overzien.
  • Informatie is reproduceerbaar.
  • Informatie is snel en gemakkelijk vindbaar.
  • Informatie is veel meer dan het rapporteren van gegevens.

Een goed afgestemde informatievoorziening is noodzakelijk om bovenstaande te kunnen realiseren.